Pagina Menu

Niet te verwijderen bestanden

Wanneer een bestand in gebruik is, kunt u dat uit veiligheidsoverwegingen niet verwijderen of verplaatsen. Een goede zaak, totdat u een bestand niet kunt verwijderen en u geen idee hebt waarom. Sluit alle programma's en controleer of u soms per ongeluk het programma hebt geselecteerd in een ander venster van Windows Verkenner. Herstart Windows en start geen enkel programma behalve de Verkenner. In het Knowledge Base artikel kb320081 vindt u een overzicht van mogelijke oorzaken voor het niet kunnen verwijderen van een bestand of map.

Killbox (Werkt niet onder Vista, Windows7, 8 en 10)
Mocht het na een herstart van Windows nog niet lukken een bestand of map te verwijderen, dan kunt u het ook proberen met Killbox. Deze applicatie kan bestanden en mappen via een herstart verwijderen. Controleer altijd goed of er een reden is waarom het bestand wordt vastgehouden. Voor de zekerheid maakt Killbox vooraf een back-up. Het te verwijderen object kunt u via het klembord kopiëren, intikken of opzoeken. Door te klikken op de knop met de rode cirkel en wit kruis zal Killbox proberen het bestand te verwijderen. Helaas werkt Killbox niet onder Vista.

Linux live-cd
Binnen Windows kunt u normaal gesproken geen bestands- of mapnamen maken met de volgende tekens: \ / ? : * ? "< > |. Probeert u het toch, dan protesteert Windows. Maar het kan wel wanneer u uw bestandsstructuur wijzigt met een startCD die buiten het Windows besturingssysteem van de harde schijf werkt, bijvoorbeeld een linux of ubuntu-cd. Windows kan de naam dan niet controleren.

Wanneer u naderhand Windows start, krijgt u zo'n bestand of map niet meer weg met een del-commando vanuit een opdrachtregelvenster, ook niet wanneer u Windows start in Veilige Modus met opdrachtprompt. Een aantal internetbronnen suggereert wildcards in te zetten, maar ook dat blijkt niet te lukken. Wat wel lukt, is het systeem starten met een Linux live-cd inclusief ingebouwde bestandsbrowser, bijvoorbeeld het exemplaar op de site ubuntu.com. U kunt dan de gewraakte map of file verwijderen.

Knoppix
Een andere op Linux live-cd inclusief ingebouwde bestandsbrowser vindt u op de site knoppix.org.

Wie de Duitse taal nog redelijk machtig is, vind hier een korte beschrijving

KNOPPIX ist eine komplett von CD oder DVD lauf­fähige Zusammen­stellung von GNU / Linux Software mit automatischer Hardware­erkennung und Unter­stützung für viele Grafik­karten, Sound­karten, SCSI- und USB-Geräte und sonstige Peripherie. KNOPPIX kann als produktives Linux System for den Desktop, SchulungsCD, Rescue System oder als Plattform für kommer­zielle Software Produktdemos angepasst und ein­gesetzt werden. Es ist keinerlei Instal­lation auf Festplatte notwendig. Auf der CD können durch transpa­rente Dekom­pression bis zu 2 Gigabyte an lauf­fähiger Software instal­liert sein (in der DVD "Maxi" Edition über 9 Gigabytes).

Onjuiste meldingen beveiligingscentrum

Het Beveiligingscentrum (bereikbaar via het configuratiescherm) is vanaf Windows Vista uitgebreid met extra functionaliteit, zoals een (meer) geavanceerde firewall, een verbeterde Windows Update, Windows Defender tegen spyware, Gebruikersaccountbeheer en de controle op de internetbeveiligingsinstellingen. Het beveiligingscentrum is dus dé plek voor het wijzigen van instellingen van allerhande veiligheidsissues.

Voor Windows Vista en volgende versies zijn meerdere gratis virusscanners beschikbaar, zoals AVG Anti-Virus, AntiVir en AVAST. Deze virusscanners worden door het Beveiligingscentrum herkend, het Beveiligingscentrum komt na installatie dan ook niet meer met de melding dat de beveiliging niet op orde is.

Wordt er door het Beveiligingscentrum geen virusscanner en/of firewall gevonden, dan toont Windows automatisch een melding in het systeemvak dat het systeem onvoldoende is beveiligd. Op zich is het prima om op de hoogte te worden gehouden van de beveiligingsstatus van de computer. Toont het beveiligingscentrum echter een foutieve melding (wat nog wel eens wil voorkomen nadat beveiligingssoftware is geïnstalleerd of verwijderd), dan kan dat bijzonder irritant zijn.

Gelukkig kan dit probleem worden opgelost. Start de beheermodule voor de Windows services door in het zoekveld van het startmenu het commando SERVICES.MSC te typen om de beheermodule voor de services te openen. Die module is tevens bereikbaar via het onderdeel Systeembeheer van het configuratiescherm. Klik met rechts op de service Windows Management Instrumentation en kies Stop om deze service tijdelijk te stoppen (ga akkoord met de waarschuwing dat ook de afhankelijke services worden gestopt). Open vervolgens de Windows Verkenner en verwijder de map C:\Windows\System32\Wbem\Repository (inclusief bestanden en submappen). Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt de handmatig gestopte service automatisch weer opgestart, de map Repository weer aangemaakt en wordt het Beveiligingscentrum bijgewerkt zodat het programma geen foute meldingen meer toont.

Systeemherstel in Windows

Met Systeemherstel kunt u uw computer weer terug naar een punt in het verleden brengen toen alles nog goed werkte. Handig als u wijzigingen hebt aangebracht en die snel ongedaan wilt maken. Een nadeel van systeemherstel is dat deze 'tijdmachine' soms hapert en niet bruikbaar is. Gebruik Windows Systeemherstel dus niet als alternatief voor een backup. Er worden geen kopieën gemaakt van bestanden. Die moet u dus steeds zelf backuppen. Er worden wel kopieën gemaakt van programma's, systeembestanden, instellingen in het register en instellingen van verschillende gebruikers van uw pc. Het is een tamelijk intelligent hulpmiddel dat in veel gevallen uw digitaal leven weer in goede banen kan leiden in het geval dat er iets ernstig misgaat. Een ander nadeel is dat de herstelpunten veel schijfruimte in beslag nemen. Maar daar is wat aan te doen (De hoeveelheid schijfruimte voor systeemherstel).

Indien de functie is ingeschakeld op uw pc, dan worden er automatisch herstelpunten gemaakt:

U kunt ook handmatig een herstelpunt aanmaken met Windows Systeemherstel.

Windows Systeemherstel werkt in verschillende Windows-versies net even anders. Een alternatief is Restore Point Creator. Zodra u Restore Point Creator start, krijgt u een overzicht van aanwezige herstelpunten. Als het overzicht leeg is, zijn de herstelpunten waarschijnlijk uitgeschakeld. Klik op System restore point utilities > Manage system restore point storage space en bepaal hoeveel ruimte u wilt toekennen aan het extra vangnet.

Klik op Create system checkpoint om een herstelpunt aan te maken met Restore Point Creator. U kunt er ook voor zorgen dat het programma elke dag (wekelijks of anders) automatisch een herstelpunt aanmaakt. Ga hiervoor naar System restore point utilities > Schedule creation of system restore points.

Herstelpunt maken in Windows 10

Windows 10 maakt niet automatisch herstelpunten aan. Die functie moet u inschakelen. Dat gaat als volgt.

Ga naar het startmenu en typ herstelpunt om de optie een herstelpunt maken te vinden. Klik er op om het venster Systeembeveiliging te openen. Onder Beveiligingsinstellingen ziet u de beschikbare schijven staan. Kies er een en klik op Configureren. In het volgende venster kiest u voor Systeembeveiliging inschakelen. Onder schijfruimtegebruik bepaalt u hoeveel ruimte Windows in beslag kan nemen voor backups. Dat hangt weer af van de hoeveelheid beschikbare ruimte op de schijf. Klik nu op OK.

Terugkeren naar een herstelpunt

Om bij herstelpunten te komen kiest u in het venster voor Systeembeveiliging voor Systeemherstel. Klik eerst op Volgende om een lijst met herstelpunten te zien. Kies er een met een enkele klik en druk op Volgende, vervolgens op Voltooien.

Windows probeert zich nu te herstellen. Uw bestanden bliven bewaard. Wel kan geïnstalleerde software verdwenen zijn, maar dat is ook de bedoeling, want die zorgde mogelijk voor de problemen.

letop.pngOnder Zoeken naar programma's die worden beïnvloed ziet u om welke software het gaat.

Handmatig een herstelpunt maken

U kunt ook handmatig herstelpunten aanmaken. Dat is handig, wanneer u in het register van Windows gaat werken. Kies daarvoor in Systeembeveiliging voor de onderste optie, Maken. Geef het herstelpunt een naam en kies opnieuw Maken. Het kan een poosje duren, maar daarna bent u klaar.

letop.png 'Herstelpunt maken' kunt u ook vinden door via Configuratiescherm naar Herstel te gaan en dan te kiezen voor Systeemherstel configureren.

Herstelpunt maken in Windows 8

Herstelpunt maken in Windows 7

- Klik op de knop Start
- Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Eigenschappen.
- Klik links in het venster op Systeembeveiliging.
- Klik bij de Systeemeigenschappen op het tabblad Systeembeveiliging.
- Klik op Maken.
- Geef een naam aan het herstelpunt.
- Klik nogmaals op Maken.
- Wacht op de melding dat het herstelpunt is gemaakt.
- Klik op OK om het venster te verlaten.

letop.pngEen andere mogelijkheid om Systeemeigenschappen te openen om herstelpunten te maken is door herstelpunt (of herstel) in te typen bij Programma's en bestanden zoeken, uit de resultaten die verschijnen kiest u Een herstelpunt maken.
Systeemeigenschappen kunnen ook zo geopend worden: Start > Configuratiescherm > Systeem en Beveiliging > Systeem > Systeembeveiliging.

Herstelpunt terugzetten in Windows 7

- Open het tabblad Systeembeveiliging van de Systeemeigenschappen op eerder genoemde manier.
- Klik op Systeemherstel zodat dit onderdeel geladen wordt.
- Kies Een ander herstelpunt selecteren om het herstelpunt waar u de computer naar wilt terugzetten te selecteren of kies Aanbevolen herstelpunt.
- Nu wordt er een venster geopend waar al de aanwezige herstelpunten staan. Maak uw keuze. U kunt eventueel eerst nog klikken op de knop Zoeken naar programma's die worden beïnvloed. Hier staan de programma's die worden verwijderd en/of hersteld door het terugzetten van het gekozen herstelpunt. Wanneer u dit venster bekeken hebt, kunt u het Sluiten.
- Klik dan op Volgende.
- In het venster dat dan opent, klikt u Voltooien.
- Dan volgt nog een melding waarbij u op Ja kunt klikken. Nu wordt systeemherstel gestart. Tijdens dit proces wordt de computer herstart. Het duurt even voordat de computer is teruggezet.
- Wanneer systeemherstel voltooid is, volgt er na het herstarten van Windows een melding of de computer is hersteld naar een eerder punt. Klik op Sluiten.

letop.pngEen andere mogelijkheid om Systeemherstel te openen en herstelpunten terug te zetten is door herstel of systeemherstel in te typen bij Programma's en bestanden zoeken, uit de resultaten die verschijnen kiest u Deze computer naar een eerdere toestand herstellen.

Herstelpunt in Windows Vista

Het verschil tussen een Back-up en Systeemherstel
Het verschil tussen een Backup en Systeemherstel is dat met een backup is het bijvoorbeeld mogelijk om een belangrijk bestand dat u per ongeluk bent kwijtgeraakt weer terug te "halen". Met Systeemherstel kan dit niet. Systeemherstel heeft alleen invloed op de configuratie bestanden van de computer. Dat zijn Windows register- en systeembestanden. Uw eigen bestanden zoals Office, muziek of fotobestanden worden niet hersteld met Systeemherstel. Tegelijkertijd is het ook zo dat tijdens een systeemherstel deze prive bestanden niet verwijderd of beschadigd worden.

Systeemherstel en de opties

Na het installeren van Vista staat Systeemherstel automatisch ingeschakeld. Vista maakt zelf herstelpunten als:

Het maken van een herstelpunt in Windows Vista
We komen in Systeemherstel door de volgende handelingen uit te voeren:

let op
Zorg dat u ingelogd bent als administrator.
vistasysteemherstel.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuw verschenen scherm klikt u op het tabblad Systeembeveiliging (links bovenin).

 

Er opent zich opnieuw een scherm. U kunt er hier voor kiezen om zelf een herstelpunt te maken. Selecteer de harde schijf waarvoor u een herstelpunt wilt maken en klik vervolgens op de button "maken".

 

herstelpuntmaken.jpg

 

 

 

Het volgende scherm dat zich opent geeft u de mogelijkheid om uw herstelpunt een naam te geven zodat u het later in noodsituaties makkelijk kunt herkennen.

 

systeemherstelmaken.jpg

 

 

Klik op de button maken en uw herstelpunt zal worden wegschreven.

 

herstelpuntvoltooid.jpg

 

 

 

Als laatste verschijnt het scherm dat het maken van uw herstelpunt is voltooid.

 

U heeft nu uw eigen systeemherstelpunt door middel van systeemherstel in Windows Vista gemaakt.

Herstelpunt in Vista toepassen

In de vorige paragraaf Systeemherstel in Windows Vista heeft u gelezen hoe u een systeem herstelpunt kunt maken. In deze paragraf leert u, hoe u dit kunt toepassen om een eerdere staat van uw computer te herstellen. Het kan wel eens voorkomen dat er iets fout gaat. Bij voorbeeld bij het installeren van een nieuwe driver of een andere relatief kleinere ingreep. Het mooie van Systeemherstel is dat u dan niet een hele back-up of Image hoeft terug te zetten voor een kleine storing in uw systeem. Een relatief kleine ingreep met behulp van Systeemherstel voldoet en dat dit alles niet van invloed is op uw foto, office of andere belangerijke eigen bestanden.

We komen in Systeemherstel door de volgende handelingen uit te voeren:

let op
Zorg dat u ingelogd bent als administrator.
systeemherstellen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende scherm opent zich:

 

systeemwijzigen.jpg

 

 

 

 

 

1. Klik op de button: Systeemherstel

In het scherm wordt nog eens bevestigd dat het Systeemherstel geen invloed heeft op uw persoonlijke documenten.

2. Klik op: Volgende

 

herstelpuntkiezen.jpg

 

 

 

 

 

In dit scherm kunt u het herstelpunt kiezen waar uw interesse naar uitgaat. In dit geval staat er maar één. In uw geval staan er waarschijnlijk meerdere, zowel handmatige als automatische herstelpunten. Kies het punt dichtbij uw huidige datum, waarvan u zeker weet dat uw computer nog goed functioneerde.

3. Selecteer uw herstelpunt en klik op: Volgende

 

herstelpuntbevestigen.jpg

 

 

 

 

 

 

U krijgt voor de veiligheid nog een keer duidelijk te zien welk herstelpunt u gekozen heeft. Mocht dit niet goed zijn, kies dan voor Vorige en selecteer een ander wel correct herstelpunt.

 

4. Klik op: Voltooien

 

herstelpuntonderbreken.jpg

 

 

Hier wordt aangegeven dat u systeemherstel niet kunt onderbreken. Het is mogelijk om systeemherstel ongedaan te maken maar dat is pas na voltooiing en opnieuw starten van uw Vista computer.

5. Als u zeker bent, klikt u op Ja

 

herstelvoorbereiden.jpg

 

De Computer begint met het voorbereiden van het door u gekozen herstelpunt. Als het daar mee klaar is, zal de computer afsluiten om vervolgens weer opnieuw op te starten om met het herstel te beginnen.

 

systeemherstelvoltooid.jpg

 

 

Uw computer is opnieuw opgestart en systeemherstel is voltooid. De storing is opgelost.

 

 

Systeemherstel uitzetten omdat ...

Als systeemherstel echt zo'n handig hulpmiddel is, waarom zou iemand het dan willen afzetten? Goede vraag. Er zijn situaties waarbij het nuttig kan zijn om de functie (tijdelijk) uit te schakelen: bijvoorbeeld wanneer uw computer besmet geraakt is met een virus. Het kan gebeuren dat het virus "gebackupped" wordt door Systeemherstel. Uw virusscanner zal dan de aanwezigheid van het virus ontdekken, maar zal er niets aan kunnen doen, omdat Windows geen andere programma's toelaat in de data van systeemherstel. Dat is meteen de reden waarom virus scanners soms herhaaldelijk komen zeuren over besmettingen zonder dat ze deze kunnen herstellen.

Dat is een typische situatie waarbij het beste wat u kan doen is ...... systeemherstel uitschakelen. Alle vorige herstelpunten worden dan verwijderd. En het virus ook.

Systeemherstel in veilige modus

Windows Systeemherstel in veilige modus kan in sommige gevallen uw computer weer tot leven wekken, wanneer Windows niet meer normaal wil starten. Het kan soms gebeuren dat er iets verandert aan uw computerconfiguratie dat Windows niet bevalt en dat Windows dan maar besluit dat het beter niet meer kan starten.

Er kunnen verschillende redenen zijn. Een nieuw randapparaat dat zich niet gedraagt zoals Windows het verwacht, een corrupt bestandssysteem of iets anders. Wat ook de oorzaak is, als Windows het erg genoeg vindt om niet meer op te starten, blijft u wel zitten met een pc die niet meer werkt. Windows Systeemherstel kan in sommige rampzalige gevallen wel helpen, maar wat hebt u daar aan als u zelfs niet meer in Windows kan geraken om systeemherstel op te starten?

(Nog) niet wanhopen

U hoeft nog niet per se een herinstallatie van Windows uit te voeren of een specialist te laten komen om dat voor u te doen. Misschien kan systeemherstel in veilige modus u redden.

Hoe komt u in veilige modus?

Wanneer u uw pc aanzet, voert deze een aantal diagnostische tests uit. Tijdens de POST (Power On Self Test) ziet u meestel op het scherm de computer zijn geheugen tellen en informatie over de harde schijven weergeven. Zodra u die gegevens ziet, drukt u op de F8 toets en houdt u deze ingedrukt.

Houd de toets ingedrukt tot u een scherm met geavanceerde opties voor Windows ziet verschijnen.

letop.png In Windows 10 werkt de F8-toets voor het starten in Veilige Modus niet meer. Op deze pagina leest u hoe u in Windows 10 in Veilige Modus kunt komen.

Dan kunt u de pijltjestoetsen gebruiken om de keuze "Veilige modus" te selecteren. Windows zal dan proberen om met een minimaal aantal stuurprogramma's en functies te starten. Alle leuke dingen worden weggelaten, maar deze gestripte versie kan mogelijk de weg zijn naar een werkende computer.

Als u in Windows bent, zult u merken dat u in veilige modus bent terecht gekomen omdat in de vier hoeken van het scherm de woorden "Veilige modus" staan. U zult het ongetwijfeld ook merken aan het kleiner aantal instellingen en de beperkte functionaliteit. Maar als alles vlot verloopt, is dit slechts tijdelijk. Van hieruit kunt u Systeemherstel wel starten.

Klik op Start > Alle Programma's > Bureau Accessoires > Systeemwerkset > Systeemherstel

In de Windows Systeemherstel wizard die dan verschijnt, klikt u het bolletje aan bij Een eerdere status van deze computer herstellen. Vervolgens toont Windows een scherm met een kalender. Kies een goed herstelpunt en klik op Volgende. Wanneer de bewerking klaar is, moet u de computer herstarten en zal Windows melden dat uw pc teruggebracht is naar een eerdere status.

Systeemherstel met de opdrachtprompt

Als Windows automatisch systeemherstel niet wil werken kunt u het met de opdrachtprompt proberen. De opdrachtprompt is de plaats in Windows waar u opdrachten moet intikken. Het doet terugdenken aan de oude dagen van MS-DOS en veel computergebruikers blijven daar liever zo ver mogelijk vandaan, maar in sommige gevallen kan het toch de moeite waard zijn om te proberen.

En het is niet eens moeilijk. Alleszins gemakkelijker (en veel sneller) dan Windows opnieuw installeren. Bovendien verliest u al uw documenten, favorieten, mailberichten en instellingen als u bij een nieuwe installatie van Windows niet uw voorzorgen neemt. Neem dus toch de moeite om systeemherstel vanaf de opdrachtprompt te starten als de normale procedure niet werkt.

U dient eerst uw computer te starten in veilige modus met opdrachtprompt. In dat startscherm kiest u de optie Veilige modus met opdrachtprompt. Schrik niet als u in de veilige modus met opdrachtprompt terecht bent gekomen. Al wat u ziet is een groot, zwart scherm met een knipperende cursor waar u opdrachten kunt tikken. Dat is normaal.

Tik nu %systemroot% \ system32 \ restore \ rstrui.exe. Dat start de wizard Windows automatisch systeemherstel.

Toegangsrecht

Als u op dat moment een bericht te zien krijgt dat u over onvoldoende rechten beschikt om Windows automatisch systeemherstel te gebruiken, dan bent u aangemeld als een gebruiker die geen beheerder is van uw computer. Om aan te melden met een beheerdersaccount moet u het wachtwoord kennen van die gebruiker.

Om van gebruiker te wisselen tikt u "rundll32.exe user32.dll LockWorkStation" (zonder de aanhalingstekens en het woord LockWorkStation is hoofdlettergevoelig) en drukt u op de ENTER toets. Windows toont dan een login-scherm waar u zich kan aanmelden met een andere gebruikersaccount.

- Kies de optie om uw computer naar een eerdere status te herstellen en klik op Volgende.
- Selecteer dan een geschikt herstelpunt uit de kalender en klik op Volgende.

Na afloop zal Windows herstarten en een boodschap tonen dat de computer teruggezet is naar een herstelpunt.

Omvang schijfruimte voor systeemherstel

Alle systeemherstelpunten bij elkaar vragen veel schijfruimte. Daar is gelukkig wat aan te doen door oude herstelpunten te verwijderen. Gebruik CCleaner en open via de knop Gereedschap het onderdeel Systeemherstel. Er verschijnt een lijst met herstelpunten. Elk systeemherstelpunt heeft een datum en omschrijving. Selecteer het herstelpunt dat u wilt wissen en gebruik de knop Verwijderen om schijfruimte vrij te maken. U kunt meerdere herstelpunten tegelijk wissen door de Ctrl-toets te gebruiken en de herstelpunten één voor één aan te klikken. Vaak zijn er tientallen herstelpunten opgeslagen. Algemeen wordt verondersteld dat 10 tot 15 herstelpunten voldoende zijn. Om flink wat schijfruimte te winnen verwijdert u eerst de huidige herstelpunten op het laatste na. Dat doet u via het tabblad Meer opties in Schijfopruiming. Dat bereikt u via Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset.

Standaard staat Windows systeemherstel ingesteld om 15% van de capaciteit van uw harde schijf te gebruiken. Bij grote harde schijven is dit nogal veel. Voor een 360GB harddisk is dit 54GB. U kunt dit in Vista als volgt instellen.

Open een commandolijn in administrator mode:

Start > typ bij Zoekopdracht starten CMD en toets dan CTRL+SHIFT+ENTER

Typ nu het volgende om de nu toegewezen ruimte te zien;

vssadmin list shadowstorage

Typ nu de volgende opdracht:

vssadmin resize shadowstorage /on=c: /for=c: /maxsize=4GB

Met bovenstaande opdracht wordt de ruimte voor systeemherstel tot 4GB beperkt, maar u kunt zelf uitmaken hoeveel dat wordt. Vervang eventueel de C-tjes door D,E etc. al naar gelang het aantal schijven dat u heeft.

Typ exit om de commandolijn te verlaten.

In Windows7, 8 en 10 is de hoeveelheid schrijfruimte voor systeemherstel weer gemakkelijker in te stellen.

- Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen.

- Klik vervolgens op de link Systeembeveiliging aan de linkerkant. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of bevestiging, typ dan het wachtwoord of geef de bevestiging. Het venster Systeemeigenschappen wordt geopend op het tabblad Systeembeveiliging.

- In het tabblad Systeembeveiliging selecteert u in het kader Beschikbare schijven de Systeemschijf en klikt u op Configureren. Met een schuifregelaar kunt u het maximale schijfgebruik voor de herstelpunten opgeven, bijvoorbeeld 6%

Windows Installer Cleanup

U bent aan het werk op de computer en installeert een nieuw programma. De installatie mislukt plotseling. U beschikt nu over een programma dat gedeeltelijk is geïnstalleerd. U probeert het programma opnieuw te installeren, maar dat lukt niet. Het kan ook zijn dat u problemen ondervindt, wanneer u een oud programma probeert te verwijderen omdat de installatiebestanden beschadigd zijn.

In dergelijke gevallen kan het hulpprogramma Windows Installer CleanUp uitkomst bieden. U kunt dit programma gebruiken om installatie-informatie te verwijderen van programma's die zijn geïnstalleerd met Windows Installer. Houd er rekening mee dat Windows Installer CleanUp niet het programma zelf van uw computer verwijdert. Het hulpprogramma verwijdert de installatiebestanden, zodat de installatie, de upgrade of het verwijderen opnieuw kan worden uitgevoerd.

Windows Installer CleanUp werkt onder alle 32-bits en 64-bits versies van Microsoft Windows. Als u een eerdere versie op uw computer hebt geïnstalleerd, is het raadzaam om de meest recente versie te downloaden en te installeren.

U moet daartoe bij Windows zijn aangemeld met een gebruikersaccount van een computerbeheerder, zodat u het hulpprogramma Windows Installer CleanUp kunt uitvoeren. U beschikt wanneer u het hulpprogramma Windows Installer CleanUp gebruikt, over de volgende mogelijkheden:

* U kunt in het dialoogvenster Windows Installer CleanUp een of meer programma's selecteren die via Windows Installer zijn geïnstalleerd. Selecteer hiertoe de gewenste programma's in de lijst Geïnstalleerde producten in het dialoogvenster Windows Installer CleanUp. Nadat u deze selectie hebt gemaakt, verwijdert het hulpprogramma alleen Windows Installer-configuratiegegevens die betrekking hebben op die programma's.
* U kunt alle Windows Installer-informatie verwijderen die is gekoppeld aan de geselecteerde programma's. Onder deze gegevens vallen ook de vermeldingen van de programma's in het onderdeel Software van het Configuratiescherm. Houd er echter rekening mee dat alleen de Windows Installer-informatie voor het desbetreffende programma wordt verwijderd en niet de bestanden zelf.

Het hulpprogramma Windows Installer CleanUp voorziet niet in de volgende mogelijkheden:

Wanneer u dit hulpprogramma gebruikt om de Windows Installer-configuratiegegevens van uw programma te verwijderen en als u het programma later opnieuw wilt installeren, moet u het programma installeren in dezelfde map als de oorspronkelijke installatie. Hiermee voorkomt u het dupliceren van bestanden op de vaste schijf of schijven.

Runtime error "Onvoldoende opslagruimte op de server" verhelpen

Toont Windows tijdens het maken van een netwerkverbinding naar een op een andere computer gedeelde map een melding als:

Runtime error

Not enough server storage is available to process this command.

of:

Runtime error

Not enough memory to complete transaction. Close some applications and retry.

of in de Nederlandse versie:

Runtime error

Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken.

dan is de IRP Stack Size op de computer van de gedeelde map waarschijnlijk te laag. Dit probleem doet zich onder andere voor wanneer met een Windows Vista- of 7-computer wordt geprobeerd toegang te krijgen tot een gedeelde map van een Windows-computer. Het kan worden opgelost door de DWORD-registerwaarde IRPStackSize aan te passen.

Het aanpassen van de DWORD-registerwaarde IRPStackSize gaat als volgt: Open de registereditor en navigeer naar de volgende registersleutel:

HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ lanmanserver \ parameters

Door de decimale waarde per keer met 3 te verhogen (te beginnen met de decimale waarde 15) en aansluitend de computer opnieuw op te starten, kan worden achterhaald wat de waarde minimaal zou moeten zijn.
Ontbreekt deze registersleutel en/of de DWORD-registerwaarde IRPStackSize dan moeten die handmatig worden aangemaakt. Let er dan op dat bij de weergave wordt gekozen voor decimale waarden.

Een uitgebreide handleiding van deze procedure vind je op deze site

Onderhoud met Windows gereedschap

Wilt u Windows schoon houden zonder extra software te installeren? Geen nood, want Windows heeft zelf ook wat gereedschap waarmee u de computer onder handen kunt nemen. Bekend zijn de hulpprogramma's Schijfopruiming en Schijfdefragmentatie. Maar ook via Start en Uitvoeren ruimt u veel rommel op. Typ bijvoorbeeld de term %temp% in dat venster en klik OK. Met deze actie verwijdert u alle tijdelijke bestanden. Met de term prefetch opent u een map met verwijzingen naar programma's die vaak worden gestart. Windows plaatst die alvast in het geheugen, waardoor ze sneller openen. Na enige tijd raakt de map vervuild met verwijzingen naar programma's die niet meer op de pc staan. Dat zorgt voor mindere prestaties. Het is daarom nuttig die map zo nu en dan eens te legen. Tenslotte nog één poetsmiddel: typ msconfig in het venster Uitvoeren en ga naar het tabblad Opstarten. Hier staan diverse programma's die op de achtergrond draaien. Vaak starten er ook onnodige programma's. Die schakelt u uit door het vinkje weg te halen en te klikken op Toepassen. Daarna start u de pc.

CMOS-probleem

Erg vervelend is wanneer u telkens bij het inschakelen van de pc de melding krijgt 'CMOS Data/Time not set' of dat u de foutboodschap 'Low CMOS Battery' ziet opduiken. Bovendien blijken bepaalde instellingen van uw BIOS niet meer correct. Het ziet er dan sterk naar uit dat uw CMOS - de geheugenchip die enkele opstartgegevens bewaart - aan een nieuwe batterij toe is. In veel gevallen is dat een eenvoudige knoopcelbatterij van het type CR2032. Raadpleeg wel eerst even de handleiding bij uw systeem: daarin vind u vast terug waar u die batterij kunt vinden en hoe u die moet vervangen.

Trek wel eerst de stroomkabel uit de pc voor u dat doet!
Het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van die batterij is trouwens ook een mogelijke oplossing wanneer u niet meer in het BIOS-venster komt omdat u het wachtwoord vergeten bent. Dit euvel valt overigens vaak ook te verhelpen door een jumper oftewel ruitertje (een klein metalen klemmetje in een kunststofbehuizing) op uw moederbord tijdelijk weg te nemen of te verplaatsen. Ook in dit geval zet uw systeemhandleiding - of Google - u op het goede spoor.

(Gratis) onderhoudssoftware

Naarmate de computer op leeftijd raakt, wordt-ie steeds trager. De problemen liggen vaak aan een bomvolle harde schijf, restanten in het register, malware, onnodige installatiebestanden en verouderde stuurprogramma's. Gelukkig bestaan er goede (opruim)programma's om deze problemen aan te pakken.

Advanced SystemCare Free
Zodra u het programma start, scant het direct het systeem op spyware. Ook fouten in het register, privacygegevens en waardeloze bestanden worden aangepakt. Dat gebeurt allemaal binnen enkele minuten, waarna u meteen over een opgeruimde pc beschikt. Het programma heeft echter nog meer functies aan boord. Het bevat bijvoorbeeld opties om uw harde schijf en register te optimaliseren en te defragmenteren. Ook schijfopruiming uitvoeren en niet meer bestaande snelkoppelingen verwijderen behoort tot het functiepakket. Het programma heeft zelfs een mogelijkheid om op bepaalde momenten werkgeheugen vrij te maken, waardoor de computer beter presteert bij zware toepassingen. Opstartprogramma's uitschakelen, software verwijderen, schijven analyseren, backuppen en herstelpunten maken zijn slechts een greep uit de vele extra's die deze software rijk is.

advancedsyscare.png

 

OS: 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 en 10
Bestandsgrootte: 7,3 MB

CCleaner
Pas op bij het installeren van CCleaner dat u vinkjes weghaalt bij misschien ongewenste functies, anders krijgt u dat allemaal op uw computer. Nadat u CCleaner geïnstalleerd hebt, kunt u het programma starten. Vervolgens klikt u op Opschonen om allerlei tijdelijke bestanden, internetsporen en lijstjes met laatst geopende bestanden (mru's) op te ruimen die zijn achtergelaten door tientallen verschillende software-programma's, zoals Internet Explorer, Firefox, Opera, Kazaa, Adobe, Office, Windows Media Player, Real Player, Quick Time Player, Java, OpenOffice.org, Google Earth, Google Toolbar, Flash Player WinZip en veel meer.

 

ccleaneropschonen.jpg

 

 

 

Als CCleaner vraagt of u zeker weet dat u de gevonden rommel wilt weggooien, antwoordt dan bevestigend. Nu zijn waarschijnlijk honderden MB's aan troep weggegooid en is uw computer weer een stuk schoner.

Als de prullenbak op het bureaublad staat, bent u sneller klaar. Klik met de rechter muisknop op de prullenbak en kies CCleaner uitvoeren. Ontbreekt de optie in het rechter muisknopmenu van de prullenbak? Open CCleaner en ga naar Opties > Instellingen en plaats een vinkje bij CCleaner uitvoeren (...).

Door CCleaner te automatiseren en wordt uw system automatisch ontdaan van overbodige rommel. Open CCleaner en ga naar Opties > Instellingen. Plaats een vinkje bij Computer automatisch schoonmaken tijdens het opstarten. Elke keer als u het systeem inschakelt, voert CCleaner een schoonmaakactie uit. Hoe vaker u CCleaner start, des te sneller is het programma klaar. Bij normaal computergebruik merkt u nauwelijks vertraging.

CCEnhancer biedt een extra schoonmaakmiddel voor CCleaner met schoonmaakinstructies voor meer dan 200 programma's. Op deze manier breidt u de mogelijkheden van CCleaner aanzienlijk uit. CCEnhancer heeft niets te maken met de makers van CCleaner. Blijf voorzichtig met al die schoonmaak programma's. Laat geen aanpassingen aan uw computer doen, waarvan u niet weet waarvoor het dient of hoe u de wijzigingen weer ongedaan maakt.

 

pcdecrapifier.png

 

 

 

 

PC Decrapifier
Dit programma is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om troep van een Windows-pc te verwijderen. Grote fabrikanten als Dell, HP, Acer leveren een groot aantal programma's met hun desktops en notebooks mee, zoals MusicMatch, cd/dvd-brandprogramma's, probeerversies van antivirusprogramma's of aanbiedingen van isp's, waar lang niet iedereen op zit te wachten. PC Decrapifier kan deze 'reclame' snel en eenvoudig verwijderen.

USB-schijf wordt niet herkend

Het komt voor: plots blijkt Windows uw externe usb-schijf niet meer te herkennen: geen schijfletter meer en dus geen toegang tot de gegevens. In dat geval gaat u eerst na of de schijf nog opduikt in het Schijfbeheer: druk op Windows-toets+R en voer de opdracht diskmgmt.msc uit. Verschijnt de schijf nergens in dit overzicht, probeer dan de schijf in een andere usb-poort. Lukt het nog niet, koppel de externe schijf dan aan een andere pc. Komt de schijf ook hier niet tevoorschijn in het Schijfbeheer, dan is het opslagmedium zelf wellicht stuk.

Lukt het wel op een andere pc maar niet op uw eigen computer, dan heeft het mogelijk met een driverprobleem te maken. Dit kunt u uitzoeken via het Apparaatbeheer: druk op Windows-toets+R en voer devmgmt.msc uit. Ziet u een geel uitroepteken staan naast de betreffende schijf, klik daar dan met de rechter muisknop op en kies Eigenschappen. Het foutbericht geeft aan in welke richting u (bijvoorbeeld op Google) moet zoeken. Eventueel kan het terugrollen naar een vorige driverversie helpen (kies Eigenschappen, open het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma) of het terugzetten van een recent systeemherstelpunt (druk op Windows-toets+R en voer rstrui.exe uit, waarna u de verdere instructies volgt).

Is de schijf wel zichtbaar in het Schijfbeheer maar krijgt u toch geen toegang, ga dan eerst na of aan de schijf wel een stationsletter is toegewezen in het Schijfbeheer. Klik de schijf met de rechter muisknop aan en kies Stationsletters en paden wijzigen, druk op de knop Toevoegen, kies een geschikte letter en bevestig met OK. Kijk ook na of het automatisch toekennen van een schijfletter wel ingeschakeld is. Dat is zonodig in te schakelen via de Opdrachtprompt (als administrator op te starten via het Win-X menu) door achtereenvolgens de commando's DISKPART en AUTOMOUNT ENABLE te geven.

Heeft de schijf wel degelijk een letter maar kan Windows die toch niet correct benaderen, dan is het bestandsbeheersysteem misschien corrupt geworden en lijkt het er voor Windows op dat die niet langer (goed) geformatteerd is. Er zit dan weinig anders op dan de schijf opnieuw te formatteren. Uiteraard probeert u dan eerst uw gegevens veilig te stellen. Er is een kleine kans dat u de gegevens nog kunt inlezen met de gratis tool Linux Reader for Windows aangezien die minder kieskeurig is. Lukt het hier niet mee, dan zit er weinig anders op dan uw toevlucht te nemen tot datahersteltools als Recuva (met Deep Scan) en EaseUS Data Recovery.

Ruimte Prullenbak instellen

Standaard wijst Windows een bepaald percentage van de capaciteit of een hoeveelheid megabytes aan de Prullenbak toe. Dit geldt niet alleen voor de systeemschijf, maar ook voor de overige partities. Op die manier worden er al gauw enkele gigabyes aan opslagruimte voor verschillende Prullenbakken gereserveerd. Raakt deze ruimte na verloop van tijd vol, dan kan dit de prestaties van de pc verminderen. U hebt verschillende mogellijkheden om dit te voorkomen. U kunt de Prullenbak bijvoorbeeld uitschakelen. Hoewel bestanden die u per ongeluk wist, dan vaak nog wel te redden zijn, is uitschakelen toch niet raadzaam. In het algemeen voldoet een Prullenbak met een omvang van 500 tot 1000 MB heel goed. Wanneer u de Prullenbak niet op uw bureaublad hebt staan, bereikt u die via Verkenner. Klik met de rechter muisknop op de Prullenbak en kies Eigenschappen. In Windows 10, 8, 7 en Vista geeft u nu voor elke schijf/partitie het maximale aantal megabytes op.

Harde schijf nog in orde?

Bij harde schijven is het doorgaans gemakkelijk te voorspellen dat ze defect gaan. Het is mogelijk om een schijfcrash voor te zijn aan de hand van de SMART-waarden (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technlogy). Als u de SMART-gegevens van de harde schijf regelmatig controleert, loopt u minder risico dat u data verliest. De Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technlogy van een moderne harde schijf houdt belangrijke parameters zoals leesfouten en het aantal beschadigde sectoren bij. Daarmee kunt u in ruim 60 procent van de gevallen een crash voorspellen.

Zorg er in dat geval voor dat u uw data redt. Maak een image van de schijf of systeempartitie met bijvoorbeeld True image of de ingebouwde functie van Windows 7 en zet die op een andere schijf die met het bestandssysteem NTFS is geformatteerd. Vervang de schijf door een nieuw en mogelijk sneller en groter exemplaar. Start op van de installatie-dvd en verdeel de nieuwe schijf in partities - één van 60GB is ruim voldoende vor Windows en toepassingen. De rest van de schijfruimte gebruikt u voor één of meer partities om data op te slaan. Hierna start u opnieuw op van de installatie-dvd of van de True image-schijf en zet u de image terug op de nieuwe schijf.

PC start niet meer

Op een dag start uw pc niet meer op. Veel meer dan enkele geluidssignalen of hooguit wat led-geflikker brengt het apparaat niet voort. Dat zijn signalen die de zogenoemde POST (Power On Self Test) van uw systeem-BIOS geeft om u duidelijk te maken dat er iets mis is en, voor zover mogelijk, wat er precies loos is. Raadpleeg dan de handleiding van uw moederbord of de site van de producent van het BIOS of de (merk)computer om te weten te komen wat precies de betekenis is van die signalen. Eventueel googelt u naar 'beep codes' of 'led codes' in combinatie met het merk en model van uw pc, of u raadpleegt een site als deze. U zult merken dat het vaak om geheugenproblemen gaat. De geheugenbankjes even uit de sleuven halen en ze er weer stevig instoppen ('reseat') kan helpen. Controleer tegelijk even of uw systeemkast stofvrij is en of alle ventilatoren goed draaien.

Als u een zwart opstartscherm met witte letters ziet, maar Windows niet verschijnt, komt dat meestal door een fout in de bootsector van de harde schijf. Vista en 7 blijven hangen in een zwart scherm met een knipperende cursor. Vroeger - toen pc's nog een diskettestation hadden - kon u dat probleem nog wel eens oplossen door de diskette uit het diskettestation te halen en de pc te opnieuw te starten. De computer probeerde dan te starten vanaf de floppy, waarop dan geen besturingssysteem stond.

Bij Windows Vista, 7, 8 en 10 start u vanaf de installatie-dvd en kiest u de optie Uw computer herstellen. Hierna start de Windows Recovery Environment (Windows RE) op, een klein besturingssysteem met herstelmogelijkheden. Na een klik op Opstartherstel selecteert u Hulpprogramma's voor herstel gebruiken en kiest u de bovenste optie. Recovery Environment onderzoekt dan of de MBR (Master Boot Record) defect is, of essentiële systeembestanden ontbreken en of de bootsector of de partitietabel beschadigd zijn. De RE verhelpt elk van die problemen.

Defect geheugen?

Voor acties als een bestand kopiëren, verplaatsen of verwijderen is explorer.exe verantwoordelijk. In de foutmelding staat meestal ook dat een bepaald geheugenbereik niet gelezen of beschreven kan worden. Zo'n melding kan wijzen op een defecte geheugenmodule, maar kan ook worden veroorzaakt door een programmeerfout in een programma waardoor explorer.exe niet meer werkt. Vista, Windows7 en 8 hebben een tool die het geheugen op fouten controleert. U start het hulpprogramma door mdsched in te typen en daarna op Enter te drukken. In het volgende scherm klikt u op Nu opnieuw opstarten en zoeken naar problemen. Na de herstart komt Windows direct in het diagnose-programma. De standaardtest draait dan al, maar met F1 kiest u ervoor een uitgebreide test uit te voeren. Het programma vult alle geheugenadressen met gegevens en gaat na of die worden onthouden. Na de test start de computer automatisch opnieuw en krijgt u de resultaten te zien.

Voor Windows gebruikt u een tool als MemTest. Als er defect geheugen ontdekt wordt, moet u nog achterhalen welke module kapot is. Daarvoor test u de modules in de pc één voor één. Is het geheugen in orde, dan heeft u te maken met een softwareprobleem. Dat kan een slecht geprogrammeerd programma zijn of zelfs malware. Controleer dus eerst het systeem met bijvoorbeeld Anti-Malware en Combofix. Als deze programma's geen virus of malware vinden, controleert u de programma's die u als laatste hebt geïnstalleerd. Omdat in de melding explorer.exe staat, controleert u of een onlangs geïnstalleerd programma items heeft toegevoegd aan het snelmenu van de Verkenner. Als die namelijk niet goed zijn geprogrammeerd, produceren ze foutmeldingen, zodra u bestanden in de Verkenner kopieert, verplaatst of verwijdert. De tool ShellExView toont alle items van het snelmenu. Het programma geeft verdachte items die niet van Windows-onderdelen afkomstig zijn, met een rode kleur weer. Schakel die één voor één uit met F7. Start vervolgens de Verkenner en probeer of u nu wel bestanden kunt verplaatsen of kopiëren, zonder dat er een foutmelding verschijnt. Uiteindelijk komt u er achter welk programma de problemen veroorzaakt.

DLL-bestand zoeken

U kent vast wel de meldingen dat een bepaald dll. bestand niet door Windows kan worden gevonden. In de meeste gevalen betekent dat een zoektocht op originele installatie-cd's om het bestand te vinden. Het is dan bijzonder vervelend als u het bestand niet kunt vinden. De website dll-files kan u goede diensten bewijzen. Op die site staat vrijwel ieder ontbrekend bestand. Alleen is het soms wel een puzzel om het bestand te vinden door de enorme hoeveelheid reclame. De service is gelukkig gratis.